Rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia

6.30 – 8.00 – przyjmowanie dzieci do żłobka, zabawy swobodne;

8.00 – 8.15 – zabiegi higieniczne przygotowanie do śniadania;

8.15 – 8.45 – śniadanie, toaleta po śniadaniu;

8.45 – 9.30 – zabawy kierowane, powitanie, gimnastyka, zabawy edukacyjne

związane z tematem tygodnia;

9.30 – 11.00 – zajęcia planowane i spacer dla dzieci starszych i  sen dzieci młodszych;

11.00 – 11.30 – leżakowanie dzieci starszych, przygotowanie do obiadu;

11.30- 12.00 – obiad I danie;

12.00 – 13.30 – odpoczynek,  leżakowanie, bajkoterapia;

13.30 – 14.30 – obiad II danie, toaleta po obiedzie ;

14.30 – 15.30 – zajęcia dodatkowe wg planu tygodniowego (dla chętnych dzieci ),

zajęcia dla dzieci starszych, zabawy edukacyjne dla pozostałych

dzieci,

14.00 ÷ 15.30 – sen dzieci młodszych, muzykoterapia ;

15.30-16. 30 –podwieczorek, toaleta po podwieczorku

16.30-17.00 – zajęcia plastyczne;

17.00- 18.00 – zabawy swobodne odbiór dzieci.