„Z kulturą mi do twarzy”

Niepubliczny Żłobek i Przedszkole „Świat Dziecka” bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Z kulturą mi do twarzy” 2022/2023 (edycja III).
Międzynarodowy projekt edukacyjny „Z kulturą mi do twarzy” ma na celu podnoszenie poziomu kultury wśród dzieci i młodzieży. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022 / 2023.
Cele projektu wynikające z Podstawy Programowej:
Przedszkole: Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka. Kreowanie, wspólnie z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Uncategorized. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.