ZARZĄDZENIE DYREKTORA NIEPUBLICZNEGO ŻŁOBKA I PRZEDSZKOLA „ŚWIAT DZIECKA” W SIEWIERZU Z DNIA 19.05.2020 R. W SPRAWIE WPROWADZENIA PROCEDUR DOTYCZĄCYCH ZAPOBIEGANIA ROZPRZESTRZENIANIA SIĘ WIRUSA COVID – 19

Prosimy wszystkich Rodziców, którzy chcieliby zapisać swoje dziecko na zajęcia opiekuńczo – wychowawczych od 24 maja br. o dokładne zapoznanie się ze wszystkimi procedurami oraz wypełnienie oświadczenia i ankiety niezbędnych do przyjęcia dziecka do placówki
( procedury znajdują się na LiveKidzie i na stronie WWW.swiatdziecka.ogr.pl) Udział dziecka w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych należy uzgodnić z dyrektorem placówki przez LiveKida , sms , lub telefonicznie do 21.maja ( czwartek) br.
Procedury obowiązujące w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Świat Dziecka” w Siewierzu
1. Procedura pobytu dzieci w Niepublicznym Żłobku i Przedszkolu „Świat Dziecka” w Siewierzu
2. Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka przez rodziców/prawnych opiekunów
3. Postępowanie w przypadku podejrzenia choroby zakaźnej u dziecka lub personelu placówki w tym zachorowań na Covid-19
4. Postępowanie w miejscu pracy
5. Procedura wydawania posiłków
6. Procedura dezynfekcji sal i łazienek na czas epidemii
7. Procedura komunikowania się na drodze rodzic-nauczyciel, nauczyciel dyrektor na czas pandemii
8. Procedura bezpieczeństwa na czas pandemii

Oświadczenie i ankieta niezbędna do przyjęcia dziecka do placówki :
1. Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego dziecka, które uczęszcza do placówki
2. Ankieta dla rodziców

Procedury oraz oświadczenia i ankietę znajdą Państwo w zakładce MATERIAŁY DO POBRANIA

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.